Seminarier
2015-06-18
Ökad etablering av solceller i Sverige

I samband med att SolEl-programmets tredje och sista utlysning öppnade så hölls en workshop den 15/8 2015 för att berätta mer om utlysningen samt om de forskningsbehov vi ser från programmets sida. Vidare så presenterades delar av den svenska verksamheten i det internationella solcellssamarbetet i International Energy Agency Photovoltaic Power Systems, IEA-PVPS, eftersom vi i högre grad vill nyttiggöra oss den internationella informationen i SolEl-programmets projekt.

Nedan finns möjlighet att ladda ned de presentationer som visades under workshopen:

Inledning:

Tema 1:
Hur säkerställer vi en säker och kvalitetsinriktad utbyggnad av solceller i samhället,
och hur ska utbyggnaden följas upp?

Tema 2:
Hur skulle Sverige kunna få en ledande position inom byggnadsintegrerade solceller?