Arkiv med rapporter och dokumentation från tidigare etapper

Dokumentation från Solel 08-11 nås via menyn till vänster.

Rapporter från SolEl 03-07

Byggnadsintegration
Mätning och simulering av temperaturens inverkan på prestandan hos byggnadsintegrerade solceller
Solenergifönster som solskydd i trapphus
Utveckling av byggnadsintegrerade solenergisystem för energieffektiva hus
Vidareutveckling av simuleringsprogrammet ParaSol för hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller
Solceller inom Malmö Stad - Förstudie
Solen skiner alltid på Ullevi
Förutsättningar för en storskalig nätansluten solcellsanläggning på Ullevis tak
Solcell.nu - webbaserat projekteringshjälpmedel för integrering av solceller i byggnader
Informationsprojekt
Framtida målgrupper för solel
Föreläsningar och studiebesök för arkitektstudenter. Solceller i byggnader
Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet
Nätanslutning
Ekonomiska konsekvenser vid nettomätning av elleveranser
Standardisering av kostnadseffektiva nätanslutna solcellsystem - slutrapport
Nätanslutning av småskaliga solcellssystem för elförsäljning
Villkor för försäljning av el från nätanslutna solcellsanläggningar - nuläge och förbättringsförslag
Demonstration av intressanta tillämpningar
Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad
Vidareutveckling av överliggande reflektorer för fristående solcellsystem
Industriell utveckling av en hybridabsorbator
Förstudie av produktionsteknik för svensk massproduktion av koncentrerande solenergisystem
Slutrapporter tidigare etapper
SolEl 00-02, Tillämpat program för solcellssystem, Slutrapport, Elforsk rapport 03:01. Resultat och slutsatser från de tre verksamhetsåren 00-02.
Solel 97-99, Ett branschgemensamt FoU-program, slutrapport, Elforsk rapport 00:09. Resultat och slutsatser från de tre verksamhetsåren.
Systemstudier
Kostnadsanalys av svenska solcellsanläggningar
Solel i det svenska elnätet. Hur man handskas med överproduktion från PV-anläggningar i framtiden
Konkurrenskraften hos nätansluten solel - sett ur
kraftföretagens och nätägarnas perspektiv
Att befrämja solcellstekniken i Sverige
Potentialstudie för byggnadsintegrerade solceller i Sverige
Solceller som resurs i krisberedskapsarbete inom telekom
Effekter av investeringsstödet för solcellssystem på offentliga byggnader
Svensk populärvetenskaplig sammanfattning
Originalrapport (engelskspråkigt examensarbete)
Benefits of interconnecting stand-alone PV into a mini
grid Case Study: Vidinge, Stockholm archipelago
Teknik- och konferensbevakning
Konferensbevakning 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition
Konferensbevakning PVSEC 2007 Milano
Konferensbevakning PVSEC 2006 Dresden  (seniorkonsult)
Statusrapport 2005 om teknik- och       marknadsutvecklingen på solcellsområdet
Konferensbevakning från Paris. Juni -04
State-of-the-artrapport. Lars Stolt - Juni -04
Reserapport konferensbevakning PVSEC Dresden (doktorandstipendium)
Utvärdering driftuppföljning
SPYCE i Sverige. Övervakningssystem för solelanläggningar
Driftuppföljning av svenska solcellsanläggningar. Rapport för perioden 2006-07 tom 2007-11
Statusrapport - El från svenska solcellsanläggningar tom augusti 2006
Utvärdering av 25 år gamla solcellsmoduler från Bullerö: Performance of old PV modules
Utvärdering av MaReCo-hybrid i Hammarby Sjöstad
Driftuppföljning av Svenska nätanslutna solcellanläggningar.2003-09 - 2005-12
Driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar (tekniska möjligheter till automatisering)
Övrigt
Installationsguide nätanslutna solcellsanläggningar
Syntes: Solceller i Sverige och världen 2007
Utvärdering av SolEl 03-07
Genomförandet av en serie examensarbeten (magisteruppsatser) inom solelområdet under 2005
 

Sammanfattande slutrapporter

 Nyhetsbrev

    Sammanfattningar av projekt inom programmet

Sammanfattningar projekt 2006-2007
Sammanfattningar projekt 2005/2006
Sammanfattningar projekt 2004/2005
Sammanfattningar projekt 2003/2004