Verksamhet inom SolEl-programmet

Här finner du information om SolEl-programmets verksamhet, exempelvis aktuella utlysningar, vilka projekt som bedrivs inom programmet och programmets kontaktpersoner.