Hybridsystem för el och värme

Inledning
Hybridsystem för el och värme kombinerar solceller med den klassiska solfångaren.

I Sverige finns det två tillverkare för dessa system; Absolicon & Solarus. Absolicon har installerat ett tiotal system i Sverige.


Testinstallation på Koukfarm.
Absolicon X10, 10 kvm.


Solaurus hybridmodell
CPC-PVT-300W/1500W

Företaget Solarus har utvecklat en dubbelsidig hybridabsorbator. Absorbatornbestår av en vattenkyld tunn fena med solceller på båda sidor. Denna används som hybridabsorbator i Solarus koncentrerande solfångare. En sådan hybridsolfångare för produktion av el och värme har installerats för utvärdering på soltaket vid Lunds Tekniska högskola. Prestandan hos denna har jämförts med en identisk referenssolfångare med Teknotermabsorbator, som installerats parallellt. Resultaten av de termiska mätningarna visar att den optiska verkningsgraden för de båda solfångarna är jämförbara. Värmeförlustfaktorn för hybriden är högre än för referensen eftersom hybriden inte har en selektivtabsorberande yta. Detta innebär att den får lågt utbyte vid höga drifttemperaturer, som t.ex. vid fjärrvärmekoppling. Den skall med fördel användas vid lågtemperaturapplikationer. Detta ökar både termiskt och elektrisk utbyte. Den höga värmeförlustfaktorn för hybridsolfångaren begränsar stagnationstemperaturen, vilket är en fördel ur hållbarhetssynpunkt.
En ny lamineringsmetod har utvecklats i syfte att framställa en PVT-hybridsom klarar stagnationstemperaturer på upp till 260°C utan degradering. Testmoduler installerades i USA, Sydafrika samt i Kroatien vid Adriatiska havet.

En ny lamineringsmetod har utvecklats i syfte att framställa en PVT-hybridsom klarar stagnationstemperaturer på upp till 260°C utan degradering. Testmoduler installerades i USA, Sydafrika samt i Kroatien vid Adriatiska havet.

Sidan senast redigerad april 2011.