Beräkningsverktyg

Använd simuleringsverktyget Solelekonomi för att snabbt göra en beräkning av ett solcellssystems elproduktion och ekonomi. Ladda ned programmet till din dator genom att klicka på ikonen nedan. För att kunna köra programmet så behöver du ha Java installerat(finns att ladda ned gratis på Internet). Tyvärr så har vi inte möjlighet att ge någon support på programmet längre.

Kör Solelekonomi

 

Om Solelekonomi

Simuleringana i Solelekonomi görs på timbasis över ett år och involverar beräkningar av solstrålning mot ett lutande plan, solelproduktionen från en enkel solcellsmodell samt produktionens matchning mot en byggnads elanvändningsprofil. Utifrån simuleringsresultaten går det att göra en detaljerad ekonomisk investeringsanalys. 

Solelekonomi har utvecklats av tekn. dr. Joakim Widén, Uppsala Universitet, i Elforskprojektet ”Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar”. Projektet, som har finansierats av Elforsk och Riksbyggen inom ramen för forskningsprogrammet SolEl 08-11, har letts av Sustainable Innovation i Sverige AB. Läs mer om utvecklingen av programmet och de beräkningar som görs i Elforsk rapport 10:103.

 Beräkningarna i Solelekonomi baseras på solinstrålningsdata för år 2007 från strålningsdatabasen STRÅNG som har tagits fram av SMHI med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket.

 

Kom igång med en enkel simulering

Här beskriver vi steg för steg hur du gör en mycket enkel simulering av ett solcellssystem.

1. Starta programmet. Efter att du har klickat på startskärmen öppnas ett fönster där du kan ställa in parametrar samt ett hjälpfönster. Använd hjälpavsnittet för att få mer detaljerad information om de olika inställningarna. Du kommer även åt hjälpfönstret via Hjälp-menyn.

2. I programmets huvudfönster kan du göra inställningar under tre flikar: ”Plats och orientering”, ”Systemkomponenter” och ”Elanvändning”. Välj till att börja med en geografisk plats för ditt system under ”Plats och orientering”. Lutning och orientering i väderstreck för solcellspanelen är redan förinställda på optimala värden.

Välj geografisk plats

Välj plats och orientering för solcellssystemet (klicka på bilden för större version).

3. Gå vidare till ”Systemkomponenter”. Här är parametrar för solcellsmoduler med 14 % verkningsgrad förinställda. Ställ in antalet moduler för att få den toppeffekt du vill ha på systemet.

Välj antal moduler

Välj antal moduler i solcellspanelen (klicka på bilden för större version).

4. Gå till ”Elanvändning”. I listan väljer du en lämplig elanvändningsprofil som motsvarar den byggnad solcellssystemet ska monteras på. Du kan skala upp profilen om du vill öka den totala elanvändningen. Klicka på ”Välj” för att välja profil.

Välj elanvändningsprofil

Välj en elanvändningsprofil för din byggnadstyp  (klicka på bilden för större version).

5. Nu kan du klicka på ”Kör simulering” längst ned i fönstret för att genomföra beräkningar på det valda systemet. Nu visas ett fönster där simuleringsresultaten för det aktuella systemet redovisas. Här finns två flikar: ”Elproduktion och elanvändning” samt ”Ekonomisk utvärdering”. Under den första fliken visas instrålning och elproduktion samt hur mycket el som levereras till och från byggnaden. Under den andra fliken kan olika ekonomiska parametrar som priser för systemkomponenter, elpriser, lån och debiteringsalternativ ställas in. En årlig utgift och ett årligt elproduktionsvärde för systemet visas. Med hjälp av dessa kan du avgöra om systemet går jämnt upp ekonomiskt! 

Resultatskärm: Elproduktion och användning

Resultat: Systemets elproduktion och hur den utnyttjas, redovisat per månad  (klicka på bilden för större version).

Resultatskärm: Ekonomisk utvärdering 

Resultat: Bedöm ekonomin för systemet genom att variera parametrarna i investeringsanalysen  (klicka på bilden för större version).