Byggnadsintegrerade solceller - från idé till drift
Projekteringsverktyget - NavigeringshjälpmedelMotiv och TilläggsvärdenFinansieringGestaltningEnergiModulerMontageElektr. DesignUpphandlingInstallation, Detaljfrågor, NätanslutningÖvervakningSkötselLessons LearnedStandarder, Föreskrifter, Rekommendationer 

Figuren ovan är ett navigeringshjälpmedel till projekteringsverktyget som beskriver en projekthistoria från idén att tillämpa solceller till genomförande, driftstart och utvärdering. Här finner man den viktigaste informationen i projekteringsverktyget. Ytterligare information för installation av nätanslutna anläggningar finns i guiden Installationsguide nätanslutna solcellsanläggningar.

Under Beräkningsverktyg finns möjlighet att snabbt och enkelt göra beräkningar av ett solcellssystems elproduktion och ekonomi med hjälp av simuleringsprogrammet Solelekonomi.

Projekteringsverktyget är upplagt som ett dokument med 13 kapitel. Varje kapitel har ett innehåll som nås genom att klicka på något av blocken i figuren ovan. I varje block (kapitel) finner man en allmän text till det aktuella temat och hur just det temat har tillämpats i tre utvalda typ-projekt. Alla hämtade från Hammarby Sjöstad söder om Stockholm. Se bilderna nedan!

JM/Fortum, 2 hus på Sickla Udde
2 x 5,7 kW i lanterniner på taken

NCC Holmen och Grynnan
2 x 17 kW i fasad, fönster, balkong

Familjebostäders "Lysande"
9,4 kW i fasad, 13 kW på taket