Goda råd om solel

Se filmen om hur man själv kan producera sin el med hjälp av solen

Möt Bengt Stridh i hans hem utanför Västerås. Vid Mälarens strand har han uppfört ett hus som har både solceller och solfångare på taket. Bengt, som till vardags jobbar på ABB, har under många år verkat för ett öka användande av solceller i Sverige. I denna film ger han råd om vad villaägaren som funderar på att producera sin egen el med hjälp av solen bör tänka på.

Det är många olika faktorer som påverkar solelproduktionen från en solcellsanläggning, bland annat:

  • Solinstrålning, som varierar beroende på var i landet fastigheten finns
  • Väderstreck för installationen (rakt mot söder bäst)
  • Solcellsmodulernas lutning (mellan 35 och 50 grader mot horisontalplanet är bäst, beroende på var i landet man bor)
  • Skuggning (från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar etc.)
  • Tid med snötäckning
  • Nedsmutsning
  • Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är den viktigaste komponenten

En väl fungerande solcellsanläggning med en effekt på 3 kW bör enligt Bengt Strid kunna producera 2 400 - 3 000 kWh solel under ett år.

Se även dessa länkar för vidare information:

Sunny Portal beskrivning av vad det är:
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPagesPlantList.aspx

Bengt Stridhs privata blogg:
http://bengtsvillablogg.info/

Svenska solcellsanläggningar på SolEl-programmets hemsida:
http://www.solcell.nu

ABB:s web om sol:
http://www.abb.com/solar