Solel för elföretag

Solel och elnät

 Många privatpersoner drömmer om att kunna producera en del av sin el själva, kanske från solceller eller ett litet mini-vindkraftverk på tomten. Utvecklingen är på stark frammarsch. Men vad betyder det för landets nätbolag, hur kan de förbereda sig när deras kunder vill göra sin egen el?

I den här filmen ger Helena Olssén, talesperson för Svensk Energi, sin syn på hur nätbolagen bör bemöta sina kunder när de hör av sig med frågor om egen elproduktion.