Solel för bostadsrättsföreningar och lokaler

Se filmen om Solceller på bostadsrättsföreningstaket

Det har blivit allt lättare att producera sin egen el med hjälp av solceller – även i Sverige. Efterfrågan ökar stort och el från solen är inte längre något bara för entusiaster och miljövänner. Det kan faktiskt löna sig för villaägaren, bostadsrättsföreningen och andra fastighetsägare att installera solceller på sina tak. 

I den här filmen berättar Petter Sjögren om vilka förutsättningar som råder på området och vad en bostadsrättsförening som vill installera solceller bör tänka på.

Det är många olika faktorer som påverkar solelproduktionen från en solcellsanläggning. Viktigt är bland annat:

• Solinstrålning, som varierar beroende på var i landet fastigheten finns
• Väderstreck för installationen (rakt mot söder bäst)
• Solcellsmodulernas lutning (mellan 35 och 50 grader mot horisontalplanet är bäst, beroende på var i landet anläggningen finns)
• Skuggning (från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar, …)
• Tid med snötäckning
• Nedsmutsning
• Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är den viktigaste komponenten

En väl fungerande solcellsanläggning, placerad på en bostadsrättsförenings tak och med en effekt på 20 kW, bör enligt Petter Sjöström kunna producera17000-20000 kWh solel under ett år. 

Se även dessa länkar för vidare information:

Branschföreningen Svensk Solenergi
www.svensksolenergi.se

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se

Länstyrelsen (investeringsbidrag)
http://lansstyrelsen.se/lst/

Boverket
www.boverket.se

Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps
Här kan man beräkna hur mycket energi man får ut av en solcellsanläggning
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php