Solel för arkitekter

Se filmen om Solceller i bebyggelsen 

Vad har solceller med arkitektur att göra? En hel del faktiskt. Trenden mot så kallade byggnadsintegrerade solcellslösningar är stark. I Sverige byggs nu hus där solcellerna integreras som en del av byggnadsskalet, vilket får återverkningar på de arkitektoniska kvaliteter husen förmedlar. Även stadsplaneringen och byggnadens funktion påverkas av solcellernas etablering i staden.

– Till stor del handlar det om hur man på bästa sätt kan få teknik och arkitektur att samverka och hur man därigenom kan skapa en helhetssyn på området solceller i bebyggelsen, konstaterar Marja Lundgren på White Arkitekter. 

En sådan har till stor del saknats hos dem som ska hantera den här nya tekniken eller materialet. Traditionellt har de som sysslat med solceller inte haft så stor kännedom om byggnadstekniska aspekter och på byggsidan och inom arkitektkåren har man inte haft kunskap om solceller, menar Marja Lundgren, som ser solceller som ett spännande material.

– Det är tunt, det går att laminera på glas, det går att montera på olika sätt och tunnfilmssolceller går att laserskära. Och inte minst går solcellerna att variera färgmässigt.  Det finns oändliga möjligheter, säger Marja Lundgren, som menar att solceller definitivt är ett nytt material i stadsbilden och det vore därför bra om stadsplanerare tar detta med i beräkningen. Det är till exempel viktigt att identifiera de hus i ett område som har bäst förutsättningar för att omvandla solens strålar till el.

– Det är bättre att satsa på de hus vars placering ger bäst förutsättningar för solel än att planera för att alla hus i ett område ska ha solceller.