Allmänt om solceller

Solel så funkar det

På Ångström Solar Center i Uppsala bedrivs forskning om solceller i världsklass. I den här filmen berättar forskningsledaren Marika Edoff om hur en solcell fungerar och om vilka olika typer av solceller som finns med mera.

Solceller producerar elektricitet genom direkt omvandling av energin i solens strålning. Målet för Ångström Solar Center, vars forskning är i världsklass när det gäller utvecklingen av så kallade tunnfilmssolceller, är att utveckla solcellstekniken så att den kan användas för förnybar elproduktion i stor skala.