Kunder

Vi deltar i SolEl-programmet på programnivå:

 • ABB
 • Bixia
 • Direct Energy
 • Egen El
 • Energicentrum Stockholms stad
 • Energimyndigheten
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Fortum
 • Glava Energy Center
 • Göteborg Energi
 • HSB
 • Jämtkraft
 • Karlstads Energi
 • Malmö stad Serviceförvaltningen
 • Pite Energi
 • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
 • Växjö Energi 
 •  Öresundskraft

Därtill deltar ett flertal företag och organisationer i programmet genom projekten.