Aktuell
2015-05-22
Workshop Ökad etablering av solceller i Sverige

Måndag 15 juni kl 13-16

Tekniska nämndhusets hörsal, Fleminggatan 4 i Stockholm

Välkommen på workshop inför den sista utlysningen i SolEl  som öppnar innan sommaren. Vi kommer att presentera utlysningen och ge forskare och andra kvalificerade utförare en mötesplats för att hitta projektpartners och diskutera möjliga ansökningar till programmet.

SolEl omfattar tekniska och samhällsvetenskapliga studier inom forskningsområdena nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät, hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor, utvärdering av solcellsanknutna produkter och solceller i samhället.

Sverige deltar aktivt i det internationella solcellssamarbetet International Energy Agency Photovoltaic Power Systems, IEA PVPS. Det gör det möjligt att hämta hem internationell kunskap och ger en bättre utväxling av satsade resurser. Vi ser gärna ett ökat samarbete mellan SolEl-projekt och IEA-PVPS, och några svenska experter kommer därför att presentera sin verksamhet i IEA-PVPS.

Länk till fullständigt program.

Länk till anmälan.

Workshopen riktar sig till forskare och andra kvalificerade utförare som överväger att skicka in en ansökan i utlysningen. Sista anmälningsdag är onsdagen den 10 juni.