Aktuell
2015-10-12
Strategi för ökad användning av solel i Sverige

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag inför uppdraget att ta fram en strategi för ökad användning av solel i Sverige. Syfte är att komplettera det underlag som Energimyndigheten utgår ifrån inom uppdraget.

Miljö- och energidepartementet har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för ökad användning av solel.
Energimyndighetens uppdrag är att:

  • Analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi
  • Föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige
  • Redovisa ett förslag om hur en heltäckande statistik ska kunna tas fram för området el från solen.

Här finns hela uppdragsbrevet från Miljö- och energidepartementet.

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag i syfte att komplettera det underlag som vi utgår ifrån inom uppdraget. De ska innehålla en beskrivning av identifierat hinder/möjlighet i enlighet med uppdragstexten samt ett kortfattat underlag som styrker detta.

Förslagen ska skickas skriftligen senast den 23 oktober. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.